KSM Energia sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-515), ul. Małopolska 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000339944, kapitał zakładowy spółki: 430.500,00 zł, ogłasza, że:
organizuje pisemny nieograniczony przetarg na budowę, przebudowę, naprawę dróg oraz budowę i naprawę placów montażowych, a także budowę fundamentów elektrowni wiatrowych wraz z budową oraz uruchomieniem linii kablowych SN 15kV i światłowodowych łączących poszczególne elektrownie wiatrowe oraz pomiędzy ZEW ŻEŃSKO, a GPZ Choszczno dla "Zespołu Elektrowni Wiatrowych ŻEŃSKO o mocy 7,5 MW w Gminie Krzęcin" składającego się z 3 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda, zlokalizowanego na terenie gmin: Krzęcin i Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie.

Pytania oferentów z odpowiedziami
Pytania oferentów
Dokumenty przetargowe
Szczegółowe warunki przetargu Załącznik nr 4 - wykaz podwykonawców
Załącznik nr 1 - wykaz robót Procedura wyboru wykonawcy i zawierania umów
Załącznik nr 2 - wykaz robót Rozstrzygnięcie przetargu
Załącznik nr 3 - wykaz robót