KSM Energia sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-535), ul. Panieńska 18/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000339944, kapitał zakładowy spółki: 430.500,00 zł, ogłasza, że:
organizuje pisemny nieograniczony przetarg na dostawę, instalację i uruchomienie, a także przeprowadzenie prób elektrowni wiatrowych dla "Zespołu Elektrowni Wiatrowych ŻEŃSKO"

  • o mocy 7,5 MW w Gminie Krzęcin", składającej się z 3 szt. elektrowni wiatrowych,
  • o mocy do 2,5 MW każda, o łącznej mocy do 7,5 MW,

zlokalizowanego na terenie gmin: Krzęcin i Choszczno, woj. zachodniopomorskie.

Pytania oferentów z odpowiedziami
Pytania oferentów z odpowiedziami
Dokumenty przetargowe
Szczegółowe warunki przetargu Procedura wyboru wykonawcy i zawierania umów
Załącznik nr 1 - formularz oferty Rozstrzygnięcie przetargu
Załącznik nr 2 - oświadczenie dostawcy    
Załącznik nr 3 - wykaz robót