KSM Energia Sp. z o.o.
ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin
tel./fax: +48 91 812 15 32
Violetta Galant - Dyrektor Zarządzająca
e-mail: violetta.galant@ksmenergia.pl
NIP 851 31 02 856  Regon 320735751
Bank BGŻ S.A. 64 2030 0045 1110 0000 0182 1680
Kapitał zakładowy: 430 500zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000339944